Các vấn đề liên quan đến tài khoản eBay của bạn

Thời gian đọc: 3 phút

Sau khi bạn đăng ký được một tài khoản bán hàng trên eBay thì sau đây là những vấn đề rất quan trọng mà bạn cần phải ghi nhớ để đảm vào sự an toàn cũng như sự phát triển của tài khoản bán hàng eBay.

Phí dành cho người bán trên eBay?

  • Phí giao dịch: eBay không thu phí hàng tháng nhưng họ sẽ tính phí trên mỗi đơn hàng (phí giao dịch) được bán thành công.

Phí giao dịch của eBay là 10% trên giá trị đơn hàng

  • Phí insertion fee – phí chèn: Phí chèn sẽ phụ thuộc vào loại tài khoản của bạn. Một tài khoản bán hàng thông thường (Standard fees) thì bạn sẽ được 200 listings miễn phí mỗi tháng. Như vậy nếu bạn không list quá 200 item mỗi tháng thì bạn không bị tính phí này.

Ngoài ra bạn sẽ bị tính một số loại phí nếu như bạn sử dụng các lựa chọn bổ sung như:

– Nếu bạn liệt kê sản phẩm của mình ở thêm một danh mục khác nữa

– Nếu bạn muốn in đậm dòng tiêu đề sản phẩm

– Tính phí cho mỗi lần bạn list lại sản phẩm (Re-list)

– Phí chạy quảng cáo nếu bạn muốn

Ví dụ cách tính lợi nhuận khi bán hàng trên eBay

Giả sử bạn bán một sản phẩm với giá $100, giá gốc là $60 thì bạn sẽ được tính lợi nhuận như sau:

Lợi nhuận = Giá bán – giá gốc – phí eBay – phí Paypal

Trong đó:

+ $100 – $60 = $40

+ Phí eBay (giả sử bạn vẫn nằm trong 200 listings miễn phí mỗi tháng và không phát sinh các khoản khác: $100 x 10% = $10

+ Phí Paypal: Hiện tại phí Paypal khi nhận thanh toán sẽ là 4.4% + $0.3/ 1 đơn hàng. Như vậy phí sẽ trả cho Paypal sẽ là: $100 x 4.4% + $0.3 = $4.4 + $0.3 = $4.7

Vậy lợi nhuận khi bạn bán đơn hàng $100 này sẽ là: $40 – $10 – $4.7 = $25.3 (Tương ứng với 42.17%)

Để tính nhanh nhất, bạn sử dụng công cụ sau: EBAY FEE CALCULATOR

Mỗi người được đăng ký bao nhiêu tài khoản bán hàng trên eBay?

eBay cho phép bạn đăng ký nhiều tài khoản khác nhau, giúp bạn dễ dàng quản lý sản phẩm kinh doanh của mình được tốt hơn. Ví dụ bạn mỗi gian hàng bạn sẽ bán một dòng sản phẩm riêng biệt.

Chính sách nhiều tài khoản eBay

Mỗi một tài khoản bạn sử dụng một Email riêng biệt, còn các thông tin cá nhân dùng chung.

Tại sao nhiều người phải mua tài khoản eBay?

Mặc dù chính sách về tài khoản của eBay cho phép một thông tin cá nhân có thể sở hữu nhiều tài khoản bán hàng, tuy nhiên trong trường hợp một trong số gian hàng bị khóa thì khả năng những gian hàng khác bị ảnh hưởng là rất lớn. Vì vậy, những nhà kinh doanh theo kiểu “ăn xổi” hoặc vi phạm bản quyền thường phải mua tài khoản để đáp ứng mỗi khi gian hàng của họ bị khóa.

(Cập nhật thêm…)

(MMO team)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
30/03/2021

0 phản hồi dành cho "Các vấn đề liên quan đến tài khoản eBay của bạn"

Để lại nhận xét hoặc câu hỏi

top
Duyalex - Copyright © 2021
X